2 października 2013

Usługi

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasi pracownicy byli uczciwi, odpowiedzialni i zorganizowani.

Nasz zakres usług, pełen profesjonalizm, kompleksowość i perfekcja w realizacji zleceń nie oznacza wysokich cen – wręcz przeciwnie, stwarza możliwość oszczędzenia pieniędzy.

Zapewniamy pełen profesjonalizm i przystępne ceny.
Posiadamy pełne ubezpieczenie OC i kontraktowe oraz uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

Prace ziemne:

 • Wykopy
 • Wymiany gruntu
 • Zdejmowanie warstwy humusu
 • Zasypywanie ław fundamentowych
 • Niwelacje terenu
 • Humusowanie

 

Roboty melioracyjne:

 • Renaturyzacja i rewitalizacja rzek i potoków
 • Wycinki i wykoszenia
 • Konserwacje kanałów i zbiorników wodnych
 • Odmulanie i profilowanie koryta rowów melioracyjnych
 • Budowa kanałów, przepustów, studni i budowli hydrotechnicznych
 • Faszynowanie
 • Umocnienia brzegów
 • Obsługa i konserwacja urządzeń melioracyjnych
 • Wykonywanie sieci drenarskich i odwodnień
 • Skarpowanie

 

Odśnieżanie:

 • Odśnieżanie dróg i ulic
 • Odśnieżanie chodników i alejek
 • Odśnieżanie parkingów, placów i posesji
 • Odśnieżanie ulic wewnętrznych i dróg dojazdowych
 • Odśnieżanie dachów płaskich i skośnych
 • Posypywanie piaskiem i solą
 • Wywóz śniegu

Zagospodarowanie terenów zieleni:

 • Karczowanie terenu i wycinka chaszczy, zarośli, samosiejek
 • Porządkowanie działek budowlanych
 • Koszenie i karczowanie zarośli na działkach i terenach inwestycyjnych
 • Karczowanie korzeni
 • Ścinka drzew
 • Alpinistyczna wycinka i pielęgnacja drzew
 • Zrębkowanie gałęzi (usługi rębakiem)
 • Karczowanie pni i korzeni
 • Cięcie drewna
 • Koszenie trawników
 • Aeracja i wertykulacja trawników
 • Przycinanie żywopłotów
 • Przycinanie oraz formowanie drzew i krzewów
 • Całoroczna pielęgnacja terenów zielonych
 • Grabienie liści

 

Wyburzenia i rozbiórki:

 • Wyburzenia metodą tradycyjną
 • Wyburzenia konstrukcji żelbetowych, ław i stóp fundamentowych
 • Rozbiórki budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, elementów tzw. „małej architektury” itp.
 • Rozbiórki rurociągów, kanalizacji, studni i linii energetycznych
 • Prace instalacyjne
 • Wykonywanie prac związanych z budową instalacji sanitarnych
 • Odwodnienia liniowe z towarzyszącą im infrastrukturą